Rozporządzenie w sprawie tzw. strefy buforowej wejdzie w życie w czwartek

  • 12.06.2024 20:44

  • Aktualizacja: 07:33 13.06.2024

Rozporządzenie w sprawie utworzenia tzw. strefy buforowej przy granicy polsko-białoruskiej zostało w środę opublikowane w Dzienniku Ustaw. Regulacja, która weszła w życie w czwartek, wprowadza strefę zakazu przebywania na odcinku granicy o długości 60,67 km.

Wcześniej w środę rozporządzenie w sprawie utworzenia tzw. strefy buforowej przy granicy polsko-białoruskiej podpisał szef MSWiA Tomasz Siemoniak. Regulacja od czwartku wprowadzi czasowy zakaz przebywania w strefie przy granicy. Zakaz będzie obowiązywał przez 90 dni od wejścia w życie rozporządzenia.

„Na podstawie przepisów rozporządzenia strefa obejmie zakazem przebywania długość granicy na odcinku 60,67 km, położonym w zasięgu terytorialnym placówek Straży Granicznej w Narewce, Białowieży, Dubiczach Cerkiewnych i w Czeremsze” – przekazało MSWiA.

Resort dodał, że na odcinku około 44 km obszar objęty zakazem to 200 m od linii granicy państwowej. Na odcinku około 16 km, położonym w rejonie rezerwatów przyrody, strefa będzie szersza i wyniesie około 2 km.

Obszar objęty zakazem

„Obszar strefy objętej zakazem nie obejmuje, co do zasady, miejscowości i szlaków turystycznych, tak aby skutki wprowadzonych ograniczeń były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców, turystów czy innych podmiotów prowadzących działalność zawodową” – napisano.

W ocenie skutków regulacji (OSR) do projektu rozporządzenia podano, że zakaz przebywania osób postronnych na określonym obszarze strefy nadgranicznej, przyległym do granicy państwowej z Białorusią, wynika z konieczności zapewnienia ochrony granicy państwowej i jej nienaruszalności, bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wprowadzenie zakazu podyktowane jest również potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa m.in. funkcjonariuszy i żołnierzy służących przy granicy.

Zaznaczono, że przepisy spowodują ograniczenia możliwości przebywania osób na tym obszarze. Jednocześnie wskazano, że przepisy o ochronie granicy państwowej określają wyłączenia w stosunku do osób lub podmiotów, których zakaz nie dotyczy.

„Ponadto komendant placówki SG może zezwolić innym osobom na przebywanie na czas określony i na określonych zasadach, na obszarze objętym zakazem. Osoby przebywające w strefie objętej zakazem mogą także zostać poddane kontroli służb” – czytamy.

Uchwała w sprawie sytuacji na wschodniej granicy RP

W poniedziałek w Białymstoku odbyło się wyjazdowe posiedzenie rządu, na którym Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie sytuacji na wschodniej granicy RP. Jak poinformował na konferencji po posiedzeniu rządu premier Donald Tusk, konsekwencją praktyczną uchwały jest rozporządzenie MSWiA o utworzeniu strefy buforowej przy granicy polsko-białoruskiej.

Również w poniedziałek zakończyły się konsultacje w sprawie rozporządzenia. Wzięły w nich udział m.in. organizacje pozarządowe.

„W efekcie przeprowadzonych uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych uwagi i postulaty do projektu, w szczególności dotyczące zmniejszenia obszaru strefy nadgranicznej objętej czasowym zakazem przebywania, zostały uwzględnione, a strefa ta została ograniczona do niezbędnego minimum” – napisano w OSR.

Wprowadzenie strefy buforowej — dlaczego?

Wprowadzenie strefy buforowej ma związek z narastającymi atakami na funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz na pomagających im żołnierzy i policjantów.

W ubiegły czwartek Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych przekazało informację o śmierci żołnierza ugodzonego nożem pod koniec maja przez jednego z mężczyzn, którzy w grupie próbowali sforsować stalową zaporę na granicy z Białorusią.

Donald Tusk poinformował, że na początku posiedzenia, Rada Ministrów uczciła w poniedziałek minutą ciszy zmarłego żołnierza.

Czytaj też: Ostatnie pożegnanie sierżanta Mateusza Sitka. Żołnierz spoczął w rodzinnej miejscowości

Źródło:

PAP

Autor:

RDC /DJ

Kategorie: