Szanowni Państwo,

oferujemy kompleksowe szkolenia kierowane do osób, które planują lub współpracują ze "światem mediów. Zakres tematów został przygotowany z myślą o osobach, które w swojej pracy mają kontakt z dziennikarzami telewizyjnymi i radiowymi w tym dla rzeczników prasowych, ludzi biznesu, a także dla osób chcących wzmocnić swój wizerunek i autoprezentację. Szkolenia objęte są klauzulą poufności.

Szkolenia prowadzą doświadczeni dziennikarze radiowi, wysokiej klasy specjaliści od obrazu, mowy i wizerunku. Osoby z wieloletnim doświadczeniem medialnym w teorii i praktyce.

To ludzie dzięki którym wszystkie drzwi do świata mediów będą uchylone. Reszta jest wynikiem Państwa indywidualnych predyspozycji, zaangażowania i praktyki.

Każdy kurs będzie potwierdzony certyfikatem Radia dla Ciebie.

Proponujemy szkolenia:

Grupowe (max 7 osób)
Indywidualne
W siedzibie Polskiego Radia Dla Ciebie (Warszawa
ul Myśliwiecka 3/5/7)
Wyjazdowe

Zakres szkoleń:

Praktyczne i teoretyczne przygotowanie do wystąpień publicznych
Świadome i swobodne posługiwanie się głosem
Zasady komunikacji z mediami
Kreowanie wizerunku personalnego

Modele szkoleń:

Szkolenie standardowe w zakresie proponowanym przez Dział Szkoleń Medialnych ( Moduły I - VI)
Dostosowanie zakresu szkoleń do osobistych potrzeb (możliwość wyboru Modułów)
Określenie zakresu szkoleń po indywidualnej ocenie i klasyfikacji uczestnika (wyboru modułów dokonują Trenerzy)

Czas trwania szkolenia:

Jednodniowe
Dwudniowe

SZKOLENIA STANDARDOWE:

Moduł I. Budowanie wiarygodności i profesjonalizmu brzmieniem głosu.

1. Trema - sposoby radzenia sobie z tremą. Jak kreatywnie wykorzystać tremę.
a. prawidłowe oddychanie, ułatwiające rozluźnienie i sprzyjające gotowości mówienia w każdej sytuacji,
b. sposoby panowania nad mimiką, aby umiejętnie ukryć zdenerwowanie,
c. świadoma, swobodna postawa.

2. Głos - cechy głosu i możliwości ich zmiany.
a. panowanie nad wysokością głosu, która ma wpływ na wrażenie słuchacza,
b. panowanie nad tempem mówienia,
c. dynamika głosu utrzymująca uwagę słuchacza.

3. Intonacja - jak zapobiec obniżeniu uwagi słuchacza lub zniechęceniu go do słuchania audycji.
a. umiejętność zamykania zdań, dążenie do stanowczego i pewnego brzmienia,
b. rola pauzy w zdaniu,
c. logiczne akcentowanie.

4. Wyrazistość - medialne standardy wypowiadania się, a komunikatywność.
a. usprawnianie pracy narządów mowy,
b. ćwiczenia poprawiające dykcję,
c. precyzja brzmienia i jej wpływ na wiarygodność.

Moduł II. Zasady poprawnej wymowy polskiej.

1. Rozbieżności między mową, a pismem.

2. Wady wymowy.

3. Elementy fonetyki polskiej (wymowa samogłosek ustnych, nosowych, wmowa spółgłosek).

4. Gwara i regionalizmy w mowie.

Moduł III. Zasady funkcjonowania w mediach.

1. Radio, prasa, telewizja, internet – kto jest kim?

2. Dlaczego warto rozmawiać z dziennikarzami?

3. Z kim i jak się kontaktować?

4. Jak zacząć i kontynuować współpracę z dziennikarzami?

5. Jak się przygotować do wywiadu?

Moduł IV. Sposoby zarządzania informacją i dotarcia z nią do mediów.

1. Jak budować historie, które się "sprzedadzą", czyli sposoby kreowania komunikatów prasowych do poszczególnych rodzajów mediów – praktyczne wskazówki - warsztaty

2. Rozmowa z dziennikarzem, technika odpowiedzi i autoryzacja tekstu.
a. Narzędzia komunikowania bezpośredniego - warsztaty
b. wywiad,
c. wypowiedź,
d. rozmowa telefoniczna.

Moduł V. Praca z mikrofonem i jej kontekst podczas wystąpień publicznych.

Wywiady radiowe,
a. praktyczne porady zachowania się przed mikrofonem,
b. trening wypowiedzi,
c. ćwiczenia z odsłuchami nagrań wypowiedzi Uczestników,
d. jak udzielać wywiadu radiowego, jak się do niego przygotować i co mieć ze sobą - porady.

Moduł VI. Normy zachowań i trening wystąpień przed kamerą TV.

1. Przygotowanie do wypowiedzi przed kamerą:
a. charakteryzacja , stylizacja.
b. czego się wystrzegać, a o czym pamiętać

2. Rodzaje wypowiedzi przed kamerą:
a. monolog (wypowiedź wprost do kamery, wypowiedź do dziennikarza)
b. dialog (rozmowa z jedną albo wieloma osobami)

3. Dlaczego czas wypowiedzi ma znaczenie.

4. Jak należy się zachowywać przed kamerą, a czego unikać.
a. zachowanie, gesty
b. korzystne ustawienie kamery dla udzielającego wypowiedzi.

5. Czym różnią się wypowiedzi w studiu od pracy w terenie.

6. Co występujący przed kamerą powinien wiedzieć o pracy operatora kamery i dlaczego.

7. Przykłady dobrej lub nieumiejętnej pracy przed kamerą na podstawie materiałów archiwalnych.

SZKOLENIA DODATKOWE - Propozycje:

Moduł VII. Budowa marki osobistej i firmowej w nowych mediach.

Szkolenie jest kierowane do osób odpowiedzialnych za marketing i wizerunek firmy którzy chcą wykorzystać internet do kształtowania wartości przedsiębiorstwa oraz osobom, dla których wizerunek w sieci i budowa marki osobistej jest ważny.

Rozwój internetu determinuje do wykorzystania wszystkich niezbędnych form komunikacji, promocji i utrwalania czy budowania wizerunku, marki.

Szkolenie zapewni zapoznanie się z platformami internetowymi służącymi budowaniu marki, zostaną zaprezentowane case study (analizy przypadku).

Istnieje możliwość przeprowadzenia analizy konkretnej marki i uzyskanie rekomendacji w trakcje zajęć.

Po szkoleniu uczestnicy bedą swobodnie poruszać się w tematyce nowych mediów, nowoczesnej komunikacji, a także poznają wiele platform internetowych.

Moduł VIII. O Sztuce Prowadzenia Rozmowy

Zajęcia pozwalające na przygotowanie do konwersacji nawet z bardzo trudnym rozmówcą. O tematach zaczynajach rozmowę i pozwalających przełamać pierwsze lody. Po zajęciach nabierzesz większej pewności siebie i swobody w rozmowie.

Zakres Szkolenia:
1. Co to jest „rozmowa" 2. „Bo do tanga trzeba dwojga”, czyli o relacjach pomiędzy pytającym a przepytywanym.

3. Rozmowa „na temat” ...

4. Czy rozmowa to tylko pytania i odpowiedzi, czyli co się kryje pomiędzy słowami.

5. Otwarcie i zakończenie. Rzecz o przedstawieniu i zamknięciu tematu.

6. Które pytania są przygotowane, a które pojawiają się „z głowy".

7. „Dziennikarska ciekawość”, czyli o pytaniach sprowokowanych odpowiedziami rozmówcy.

8. Różnice i podobieństwa między rozmową w radiu, telewizji, gazecie.

9. Rozmowa „przy okazji” (impreza towarzyska) Jak sprawić „dobre wrażenie” przekładające się na sukces zawodowy.

Moduł IX. Skuteczna komunikacja w różnych obszarach aktywności oparta na świadomości uwarunkowań charakterologicznych i dynamiki interpersonalnej

Uczestnicy szkolenia uzyskują wgląd w swój system wartości, przekonań i celów dzięki czemu potrafią rozpoznawać i zapobiegać zakłóceniom w komunikacji interpersonalnej, zwiększają swoją skuteczność w działaniu i odporność na manipulację, są efektywni w rozwiązywaniu problemów i konfliktów.

Szkolenie składa się z wykładu 35% i ćwiczeń 65%. Każde zagadnienie jest elementem praktycznego trenowania.

Zakres szkolenia:
1. Cele, wizje i wartości jako inspiracje stymulujące zmiany w komunikacji:
a. 12 zasad dobrej komunikacji, od czego zacząć rozmowę i jakich błędów unikać;
b. niematerialne aktywa – autentyczność , spójność i empatia w wypowiedzi;
c. pasja i przekonania – źródła najlepszych rezultatów w komunikacji.

2. Bycie autentycznym, jak budować zaufanie w rozmowie:
a. gdy wiesz czego chcesz i głośno o tym mówisz;
b. trzy pierwsze elementy wypowiedzi, co zapamiętuje rozmówca.

3. Efektywne słuchanie – odczytywanie prawdziwych znaczeń:
a. okazywanie uwagi, czego unikać, a co stosować;
b. wyjaśnianie i interpretowanie – stosowanie otwartych pytań;
c. zadawanie pytań - na co zwracać uwagę;
d. odzwierciedlanie, co zakłóca wypowiedź;
e. podsumowanie – o czym należy pamiętać;
f. działanie – formułowanie planu realizacji.

4. Łączność z odbiorcą, siła zrozumienia i zaangażowania - rozpoznawanie nastawienia i oczekiwań odbiorcy.

5. Moc i ranga słów – sygnały werbalne, które utrwalają przekaz:
a. krótko znaczy lepiej - kiedy nie nadużywać słów;
b. stosowanie wzmocnień i akcentów;
c. dobre historie trafiają do serc – struktura i sposób opowiadania.

6. Budowanie kontekstów i silnych punktów odniesienia:
a. przekonania – kontrolowanie kontekstu;
b. zachowania – przejmowanie inicjatywy;
c. korzyści – okazywanie zrozumienia;
d. działania – budowanie własnej pozycji;
e. siła perswazji – nie ignorowanie mediów.

7. Ciągłe doskonalenie:
a. wizualizacja motywuje i dopinguje do działania;
b. satysfakcja z trudnych pytań – techniki radzenia sobie z presją i trudnymi pytaniami;
c. wygląd i głos czyli holizm w komunikacji;
d. techniki języka ciała;
e. twarz i postawa ciała jako źródła informacji o naszych celach i motywach w komunikacji.

Zapraszamy na spotkanie, które pomoże w budowaniu wiarygodności i profesjonalizmu brzmieniem głosu. Pogłębi sposoby zarządzania informacją i dotarcia z nią do mediów. Objaśni normy zachowań przed kamerą i mikrofonem.

Szczegółowy zakres merytoryczny dostępny jest w zakładce "Szkolenia Standardowe"

Najbliższe spotkanie:

13 września (środa)

Sala wykładowa Radia Dla Ciebie
Ul. Myśliwiecka 3/5/7

Grupa max 5 osób.
Cena brutto/os. 750 zł. (promocja, wrzesień)

Informacje szczegółowe:

Tel: 22 645 93 63
Mob 601 216 627

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Paweł Bobrowski

tel. 601 216 627

szkolenia@rdc.pl