Szanowni Państwo,

oferujemy kompleksowe szkolenia kierowane do osób, które planują lub współpracują ze "światem mediów. Zakres tematów został przygotowany z myślą o osobach, które w swojej pracy mają kontakt z dziennikarzami telewizyjnymi i radiowymi w tym dla rzeczników prasowych, ludzi biznesu, a także dla osób chcących wzmocnić swój wizerunek i autoprezentację. Szkolenia objęte są klauzulą poufności.

Szkolenia prowadzą doświadczeni dziennikarze radiowi, wysokiej klasy specjaliści od obrazu, mowy i wizerunku. Osoby z wieloletnim doświadczeniem medialnym w teorii i praktyce.

To ludzie dzięki którym wszystkie drzwi do świata mediów będą uchylone. Reszta jest wynikiem Państwa indywidualnych predyspozycji, zaangażowania i praktyki.

Każdy kurs będzie potwierdzony certyfikatem Radia dla Ciebie.

Proponujemy szkolenia:

Grupowe (max 7 osób)
Indywidualne
W siedzibie Polskiego Radia Dla Ciebie (Warszawa
ul Myśliwiecka 3/5/7)
Wyjazdowe

Zakres szkoleń:

Praktyczne i teoretyczne przygotowanie do wystąpień publicznych
Świadome i swobodne posługiwanie się głosem
Zasady komunikacji z mediami
Kreowanie wizerunku personalnego

Modele szkoleń:

Szkolenie standardowe w zakresie proponowanym przez Dział Szkoleń Medialnych ( Moduły I - VI)
Dostosowanie zakresu szkoleń do osobistych potrzeb (możliwość wyboru Modułów)
Określenie zakresu szkoleń po indywidualnej ocenie i klasyfikacji uczestnika (wyboru modułów dokonują Trenerzy)

Czas trwania szkolenia:

Jednodniowe
Dwudniowe

SZKOLENIA STANDARDOWE:

Moduł I. Budowanie wiarygodności i profesjonalizmu brzmieniem głosu.

1. Trema - sposoby radzenia sobie z tremą. Jak kreatywnie wykorzystać tremę.
a. prawidłowe oddychanie, ułatwiające rozluźnienie i sprzyjające gotowości mówienia w każdej sytuacji,
b. sposoby panowania nad mimiką, aby umiejętnie ukryć zdenerwowanie,
c. świadoma, swobodna postawa.

2. Głos - cechy głosu i możliwości ich zmiany.
a. panowanie nad wysokością głosu, która ma wpływ na wrażenie słuchacza,
b. panowanie nad tempem mówienia,
c. dynamika głosu utrzymująca uwagę słuchacza.

3. Intonacja - jak zapobiec obniżeniu uwagi słuchacza lub zniechęceniu go do słuchania audycji.
a. umiejętność zamykania zdań, dążenie do stanowczego i pewnego brzmienia,
b. rola pauzy w zdaniu,
c. logiczne akcentowanie.

4. Wyrazistość - medialne standardy wypowiadania się, a komunikatywność.
a. usprawnianie pracy narządów mowy,
b. ćwiczenia poprawiające dykcję,
c. precyzja brzmienia i jej wpływ na wiarygodność.

Moduł II. Zasady poprawnej wymowy polskiej.

1. Rozbieżności między mową, a pismem.

2. Wady wymowy.

3. Elementy fonetyki polskiej (wymowa samogłosek ustnych, nosowych, wmowa spółgłosek).

4. Gwara i regionalizmy w mowie.

Moduł III. Zasady funkcjonowania w mediach.

1. Radio, prasa, telewizja, internet – kto jest kim?

2. Dlaczego warto rozmawiać z dziennikarzami?

3. Z kim i jak się kontaktować?

4. Jak zacząć i kontynuować współpracę z dziennikarzami?

5. Jak się przygotować do wywiadu?

Moduł IV. Sposoby zarządzania informacją i dotarcia z nią do mediów.

1. Jak budować historie, które się "sprzedadzą", czyli sposoby kreowania komunikatów prasowych do poszczególnych rodzajów mediów – praktyczne wskazówki - warsztaty

2. Rozmowa z dziennikarzem, technika odpowiedzi i autoryzacja tekstu.
a. Narzędzia komunikowania bezpośredniego - warsztaty
b. wywiad,
c. wypowiedź,
d. rozmowa telefoniczna.

Moduł V. Praca z mikrofonem i jej kontekst podczas wystąpień publicznych.

Wywiady radiowe,
a. praktyczne porady zachowania się przed mikrofonem,
b. trening wypowiedzi,
c. ćwiczenia z odsłuchami nagrań wypowiedzi Uczestników,
d. jak udzielać wywiadu radiowego, jak się do niego przygotować i co mieć ze sobą - porady.

Moduł VI. Normy zachowań i trening wystąpień przed kamerą TV.

1. Przygotowanie do wypowiedzi przed kamerą:
a. charakteryzacja , stylizacja.
b. czego się wystrzegać, a o czym pamiętać

2. Rodzaje wypowiedzi przed kamerą:
a. monolog (wypowiedź wprost do kamery, wypowiedź do dziennikarza)
b. dialog (rozmowa z jedną albo wieloma osobami)

3. Dlaczego czas wypowiedzi ma znaczenie.

4. Jak należy się zachowywać przed kamerą, a czego unikać.
a. zachowanie, gesty
b. korzystne ustawienie kamery dla udzielającego wypowiedzi.

5. Czym różnią się wypowiedzi w studiu od pracy w terenie.

6. Co występujący przed kamerą powinien wiedzieć o pracy operatora kamery i dlaczego.

7. Przykłady dobrej lub nieumiejętnej pracy przed kamerą na podstawie materiałów archiwalnych.

SZKOLENIA DODATKOWE - Propozycje:

Moduł VII. Budowa marki osobistej i firmowej w nowych mediach.

Szkolenie jest kierowane do osób odpowiedzialnych za marketing i wizerunek firmy którzy chcą wykorzystać internet do kształtowania wartości przedsiębiorstwa oraz osobom, dla których wizerunek w sieci i budowa marki osobistej jest ważny.

Rozwój internetu determinuje do wykorzystania wszystkich niezbędnych form komunikacji, promocji i utrwalania czy budowania wizerunku, marki.

Szkolenie zapewni zapoznanie się z platformami internetowymi służącymi budowaniu marki, zostaną zaprezentowane case study (analizy przypadku).

Istnieje możliwość przeprowadzenia analizy konkretnej marki i uzyskanie rekomendacji w trakcje zajęć.

Po szkoleniu uczestnicy bedą swobodnie poruszać się w tematyce nowych mediów, nowoczesnej komunikacji, a także poznają wiele platform internetowych.

Moduł VIII. O Sztuce Prowadzenia Rozmowy

Zajęcia pozwalające na przygotowanie do konwersacji nawet z bardzo trudnym rozmówcą. O tematach zaczynajach rozmowę i pozwalających przełamać pierwsze lody. Po zajęciach nabierzesz większej pewności siebie i swobody w rozmowie.

Zakres Szkolenia:
1. Co to jest „rozmowa"

2. „Bo do tanga trzeba dwojga”, czyli o relacjach pomiędzy pytającym a przepytywanym.

3. Rozmowa „na temat” ...

4. Czy rozmowa to tylko pytania i odpowiedzi, czyli co się kryje pomiędzy słowami.

5. Otwarcie i zakończenie. Rzecz o przedstawieniu i zamknięciu tematu.

6. Które pytania są przygotowane, a które pojawiają się „z głowy".

7. „Dziennikarska ciekawość”, czyli o pytaniach sprowokowanych odpowiedziami rozmówcy.

8. Różnice i podobieństwa między rozmową w radiu, telewizji, gazecie.

9. Rozmowa „przy okazji” (impreza towarzyska) Jak sprawić „dobre wrażenie” przekładające się na sukces zawodowy.

Moduł IX. Znaczenie kolorów. Kolor w kontaktach międzyludzkich. Wizerunek w biznesie.

Zakres Szkoleń:
1. Historia psychologii koloru.

2. Analiza kolorystyczna czyli indywidualna paleta barw i jej wpływ na nasz wizerunek i samopoczucie (dla kobiet i mężczyzn).

3. Analiza kolorystyczna a stylizacja i makijaż.

4. Psychologia koloru w kontaktach międzyludzkich. Jaki sygnał wysyłamy kolorem?

5. Psychologia koloru a odmienność kulturowa- co musimy wiedzieć by poprawnie komunikować się ze światem

6. Psychologia koloru w życiu codziennym. Jak wykorzystać kolor?

7. Analiza sylwetki. Złudzenia optyczne w kształtowaniu poprawnych proporcji.

8. Dress code w biznesie

9. Istota koloru w strategii rozwoju firmy

10. Kolor i stylizacja w wystąpieniach publicznych

11. Kolor jako tajna broń sprzedawcy

12. Kolor a nasze otoczenie i jego wpływ na nasze zdrowie.

13. Kolor dla "kucharzy" jak kolor wpływa na zmysły smaku?

14. Warsztaty z analizy kolorystycznej. Testy kolorystyczne i makijażowe.

Moduł X. Skuteczna komunikacja w różnych obszarach aktywności oparta na świadomości uwarunkowań charakterologicznych i dynamiki interpersonalnej

Uczestnicy szkolenia uzyskują wgląd w swój system wartości, przekonań i celów dzięki czemu potrafią rozpoznawać i zapobiegać zakłóceniom w komunikacji interpersonalnej, zwiększają swoją skuteczność w działaniu i odporność na manipulację, są efektywni w rozwiązywaniu problemów i konfliktów.

Szkolenie składa się z wykładu 35% i ćwiczeń 65%. Każde zagadnienie jest elementem praktycznego trenowania.

Zakres szkolenia:
1. Cele, wizje i wartości jako inspiracje stymulujące zmiany w komunikacji:
a. 12 zasad dobrej komunikacji, od czego zacząć rozmowę i jakich błędów unikać;
b. niematerialne aktywa – autentyczność , spójność i empatia w wypowiedzi;
c. pasja i przekonania – źródła najlepszych rezultatów w komunikacji.

2. Bycie autentycznym, jak budować zaufanie w rozmowie:
a. gdy wiesz czego chcesz i głośno o tym mówisz;
b. trzy pierwsze elementy wypowiedzi, co zapamiętuje rozmówca.

3. Efektywne słuchanie – odczytywanie prawdziwych znaczeń:
a. okazywanie uwagi, czego unikać, a co stosować;
b. wyjaśnianie i interpretowanie – stosowanie otwartych pytań;
c. zadawanie pytań - na co zwracać uwagę;
d. odzwierciedlanie, co zakłóca wypowiedź;
e. podsumowanie – o czym należy pamiętać;
f. działanie – formułowanie planu realizacji.

4. Łączność z odbiorcą, siła zrozumienia i zaangażowania - rozpoznawanie nastawienia i oczekiwań odbiorcy.

5. Moc i ranga słów – sygnały werbalne, które utrwalają przekaz:
a. krótko znaczy lepiej - kiedy nie nadużywać słów;
b. stosowanie wzmocnień i akcentów;
c. dobre historie trafiają do serc – struktura i sposób opowiadania.

6. Budowanie kontekstów i silnych punktów odniesienia:
a. przekonania – kontrolowanie kontekstu;
b. zachowania – przejmowanie inicjatywy;
c. korzyści – okazywanie zrozumienia;
d. działania – budowanie własnej pozycji;
e. siła perswazji – nie ignorowanie mediów.

7. Ciągłe doskonalenie:
a. wizualizacja motywuje i dopinguje do działania;
b. satysfakcja z trudnych pytań – techniki radzenia sobie z presją i trudnymi pytaniami;
c. wygląd i głos czyli holizm w komunikacji;
d. techniki języka ciała;
e. twarz i postawa ciała jako źródła informacji o naszych celach i motywach w komunikacji.

Najbliższe spotkanie:

KREATYWNI W BIZNESIE

Do osób kreatywnych w świecie biznesu kierujemy kolejne spotkanie w Ośrodku Szkoleń Medialnych RDC.

Poznamy zasady funkcjonowania w świecie mediów. Dowiemy się kto kim jest w radiu, prasie i telewizji oraz jak wykorzystać znajomość świata mediów do generowania sukcesu własnego projektu.
Praktyczne wskazówki pomogą w kreowaniu komunikatów, informacji o produkcie tak, by były czytelne i przynosiły zamierzony sukces reklamowy.
Opowiemy o zasadach autoryzacji tekstu i narzędziach komunikowania bezpośredniego. Podamy praktyczne porady zachowania się przed mikrofonem, oraz jak udzielać wywiadu radiowego. Jak się do niego przygotować i co mieć ze sobą.

Tę część szkolenia poprowadzi Filip Gąsior.
Lektor, Dziennikarz radiowy (Radio Szczecin, Fakty RMF FM) i telewizyjny (TVP Szczecin, TVP1, TVP2, TVP Info, TVP Polonia) Obecnie dziennikarz Radia Dla Ciebie.

W dalszej części spotkania opowiemy jak budować markę osobistą i firmową w nowych mediach. Temat skierowany przede wszystkim do Tych, którzy doceniają wartość kreatywnego marketingu i dbają o wizerunek firmy.
Do osób, które chcą wykorzystać internet by kształtować wartości przedsiębiorstwa oraz dla Tych, dla których wizerunek w sieci i budowa marki osobistej są ważnym elementem w działalności firmy.
Na spotkaniu zapoznamy się z platformami internetowymi służącymi budowaniu marki.
Zostaną zaprezentowane case study (analizy przypadku).
Istnieje możliwość przeprowadzenia analizy konkretnej marki i uzyskanie rekomendacji w trakcje zajęć.
Po szkoleniu uczestnicy bedą swobodnie poruszać się w tematyce nowych mediów, nowoczesnej komunikacji, a także poznają wiele platform internetowych.

Na spotkanie zaprasza Aleksandra Chmielewska.
Doktorantka SGH Kolegium Ekonomiczno Społecznego. Wieloletni pracownik Telewizji Polskiej (odpowiedzialna za rozwój marki TVP.pl i poprawę wizerunku w sieci TVP Polonia). Prelegent na konferencjach naukowych i branżowych związanych z marką. Prowadziła zajęcia na uczelniach: Łazarski oraz SGH.

Doradzimy także, jak wzmocnić osobowość (wiarygodność i profesjonalizm) brzmieniem głosu.
Omówimy sposoby radzenia sobie z tremą oraz, jak kreatywnie tremę wykorzystać.
Pokażemy ćwiczenia na prawidłowe oddychanie, które ułatwią rozluźnienie i będą sprzyjać gotowości mówienia w każdej sytuacji.
Pokażemy sposoby panowania nad mimiką, aby umiejętnie ukryć zdenerwowanie.
Wyjaśnimy jaki wpływ na wrażenie słuchacza mają tempo mówienia i umiejętne panowanie nad wysokością głosu.
Pokażemy jak dużą rolę odgrywa pauza w zdaniu i logiczne akcentowanie.
Opowiemy jak medialne standardy wypowiadania się wpływają na komunikatywność oraz jak dużą rolę odgrywa precyzja brzmienia głosu.
Przekażemy ćwiczenia poprawiające dykcję.

W świat ludzkiego głosu wprowadzi dr Jagoda Bloch.
Doktor nauk humanistycznych. Trenerka medialna w zakresie wystąpień publicznych, techniki mowy oraz konsultacji logopedycznych w zakresie mówienia do mikrofonu (w telewizji i radiu). Autorka książki „Bez komentarza czyli jak unikać odpowiedzi na pytania dziennikarzy”. Członek zespołu Języka w Mediach Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk.

Data szkolenia 25.11.17 (sobota)
Miejsce szkolenia - Sala szkoleniowa Radia Dla Ciebie,
ul. Myśliwiecka 3/5/7

Czas szkolenia - 1 dzień (8 godz.),
w godz. 9.00 - 17.00
Cena brutto za osobę - 750 zł.

Każde szkolenie potwierdzamy certyfikatem Ośrodka Szkoleń Medialnych Radia Dla Ciebie.

Szczegółowe informacje oraz zgłoszenia:
Tel: 22 654 9363
Mob: +48 601 216 627
Email: szkolenia@rdc.pl

KOBIETA NOWOCZESNA

Kobietom nowoczesnym proponujemy kolejne spotkanie w ramach Ośrodka Szkoleń Medialnych RDC.

Doradzimy jak wzmocnić osobowość (wiarygodność i profesjonalizm) brzmieniem głosu.
Omówimy sposoby radzenia sobie z tremą oraz to, jak kreatywnie tremę wykorzystać.
Pokażemy ćwiczenia na prawidłowe oddychanie, które ułatwi rozluźnienie i będzie sprzyjać gotowości mówienia w każdej sytuacji.
Pokażemy sposoby panowania nad mimiką, aby umiejętnie ukryć zdenerwowanie.
Wyjaśnimy jaki wpływ na wrażenie słuchacza mają tempo mówienia i umiejętne panowanie nad wysokością głosu.
Pokażemy jak dużą rolę odgrywa pauza w zdaniu i logiczne akcentowanie.
Opowiemy jak medialne standardy wypowiadania się wpływają na komunikatywność oraz jak dużą rolę odgrywa precyzja brzmienia głosu.
Przekażemy ćwiczenia poprawiające dykcję.

W świat ludzkiego głosu wprowadzi dr Jagoda Bloch.
Doktor nauk humanistycznych. Trenerka medialna w zakresie wystąpień publicznych, techniki mowy oraz konsultacji logopedycznych w zakresie mówienia do mikrofonu (w telewizji i radiu). Autorka książki „Bez komentarza czyli jak unikać odpowiedzi na pytania dziennikarzy”. Członek zespołu Języka w Mediach Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk.

Opowiemy również jak dużą rolę w kontaktach międzyludzkich odgrywa psychologia koloru.
Jak świadomie komunikować się za pomocą koloru.
Których kolorów unikać w przypadku reprezentowania firmy na zewnątrz i budowy marki osobistej.
Przekażemy wiedzę z zakresu fizjologii widzenia barw, która pomoże zrozumieć sposób działania koloru w różnych dziedzinach życia.
Pomożemy zdobyć praktyczne umiejętności, niezbędne do kształtowania swojego wizerunku za pomocą koloru (makijaż, ozdoba, dekoracja, stroje, bielizna itp.)
Podczas spotkania wyjaśnimy jak świadomie używać koloru dla lepszej komunikacji
Szkolenie ma charakter warsztatowy z konsultacjami indywidualnymi oraz prezentacją multimedialną.

O świecie koloru opowie Renata Majewska.
Ekspertka z zakresu psychologii koloru, trenerka, coach wizerunku. Właścicielka firmy doradczo-szkoleniowej RM Image Consulting, Atelier Urody i Stylu Renaty Majewskiej. Wieloletnia wykładowczyni w Szkołach Makijażu, Stylizacji, Charakteryzacji. Jurorka Mistrzostw i konkursów makijażu. Współpracuje z wieloma znanymi fotografami, projektantami tworząc niepowtarzalne sesje i projekty.

Data szkolenia 26.11.17 (niedziela)
Miejsce szkolenia - Sala szkoleniowa Radia Dla Ciebie,
ul. Myśliwiecka 3/5/7
Czas szkolenia - 1 dzień (7 godz.),
w godz. 9.00 - 16.00
Cena brutto za osobę - 750 zł.

Każde szkolenie potwierdzamy certyfikatem Ośrodka Szkoleń Medialnych Radia Dla Ciebie.

Szczegółowe informacje oraz zgłoszenia:
Tel: 22 654 9363
Mob: +48 601 216 627
Email: szkolenia@rdc.pl

Kontakt

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Paweł Bobrowski

tel. 601 216 627

szkolenia@rdc.pl