SŁUCHAJ ONLINE
MENU

Mija 300. rocznica śmierci Jana Dobrogosta Krasińskiego

fot. Wikimedia Commons

W marcu bieżącego roku mija 300. rocznica śmierci Jana Dobrogosta Krasińskiego, który zgodnie z ostatnią wolą pochowany jest w kościele parafialnym pw. św. Piotra z Alkantary i św. Antoniego z Padwy.

Jan Dobrogost Krasiński był możnowładcą, piastował wiele funkcji w Ojczyźnie; był starostą łomżyńskim (1660 – 68), przasnyskim (1668), nowomiejskim (1668), warszawskim (1668), sztumskim (1680), opinogórskim (1668); referendarzem koronnym (1668); marszałkiem sejmików generalnych mazowieckich (1664, 1673, 1678); posłem na sejm w latach 1668, 1673, 1674, 1676, 1678; uczestnikiem wszystkich elekcji swoich czasów (1669, 1674, 1697); wojewodą płockim (1688). Od 1668 r. był on pułkownikiem królewskim. W latach 1683 – 96 był on dowódcą chorągwi husarskiej; w latach 1693 – 1702 dowódcą regimentu piechoty. Brał udział w zwycięskiej bitwie pod Wiedniem. Był fundatorem wielu budowli, w tym Pałacu Krasińskich w Warszawie.

Z uwagi na dokonania Jana Dobrogosta Krasińskiego pragniemy uhonorować pamięć o nim organizując wydarzenie poświęcone Jego postaci. Uroczystości rozpoczną się 19 marca o godz. 16:00. W ramach przedsięwzięcia zorganizowana zostanie wystawa poświęcona Krasińskiemu, koncert muzyki dawnej w wykonaniu Zespołu Ars Nova połączony z prezentacją dokonań Fundatora. Odbędzie się także uroczysta Msza Święta w języku łacińskim pod przewodnictwem bpa prof. dra hab. Tadeusza Pikusa, z przywołaniem autentycznych mów pożegnalnych, wygłaszanych 300 lat temu nad trumną Jana Dobrogosta. Po Mszy z udziałem przedstawicieli bractw kurkowych i grup rekonstrukcyjnych złożone zostaną kwiaty przy trumnie Krasińskiego, która znajduje się w podziemiach kościoła.

Wydarzenie nosi tytuł „Jan Dobrogost Krasiński – Pamięci Fundatora” i będzie odbywało się pod patronatem Ks. Biskupa Tadeusza Pikusa i Wicemarszałek Senatu RP Marii Koc. Patronatem medialnym objęło Radio dla Ciebie.

RADIO DLA CIEBIE
  • Warszawa: 101 FM
  • Ostrołęka: 100,8 FM
  • Ostrów: 87,6 FM
  • Płock: 101,9 FM
  • Radom: 89,1 FM
  • Siedlce: 103,4 FM
  • DAB+


PUBLICYSTYKA
MUZYKA


wydanie online:
nm@rdc.pl

© Copyright 2018 Polskie Radio S.A. Radio Dla Ciebie
Wszelkie prawa zastrzeżone