SŁUCHAJ ONLINE
MENU

BASSO. 2. Międzynarodowe Biennale Dźwięków Niskich

BASSO to interdyscyplinarne przedsięwzięcie muzyczne, wyjątkowe głównie ze względu na swoją oryginalność i pionierski w skali kraju charakter. Ideą Biennale jest wykraczanie poza ramy klasycznego festiwalu muzyki poważnej.

W jego programowym centrum są: muzyka i instrumenty basowe. Źródła tego pomysłu leżą w specyfice i bogactwie możliwości instrumentów basowych, ze szczególnym uwzględnieniem wiolonczeli, violi da gamba i kontrabasu, ale także instrumentów dętych i elektronicznych (tuba, fagot, gitara basowa) oraz ludowych (basy). Nazwa Biennale nawiązuje do barokowej praktyki realizacji basso continuo (stały bas, bas generalny) tj. najniższego głosu w muzyce poważnej, w którym zapisywano harmonię całości i który był zasadniczym elementem każdego utworu.

Główną część programu stanowią koncerty klasyczne. Wyraźnie jednak zaznaczony jest także nurt muzyki tradycyjnej, eksperymentalnej i z pogranicza performansu. Zatarcie ostrej granicy między muzyką poważną i rozrywkową, połączenie wysokiej klasy wykonawstwa (Bruno Cocset i zespół Les Basses Réunies, Dominik Połoński, Katarzyna Zdybel-Nam, orkiestra AUKSO)
z atrakcyjnością i przystępnością repertuaru otwartego na możliwie szerokie kręgi odbiorców (
Justyna i Zdzisław Piernik) służą ułatwieniu dostępu do wysokiej kultury muzycznej. Wydarzenia odbędą się w trzech przestrzeniach miasta: na warszawskich Bielanach (Podziemie Kamedulskie i przestrzeń parkowa), Uniwersytecie Muzycznym im. F. Chopina oraz w Polskim Radio – Studio Koncertowym im. W. Lutosławskiego, między 29.10 a 30.11.2017.

Biennale BASSO jest interdyscyplinarnym wydarzeniem ukazującym różne dziedziny muzyczne, eksponującym pięć nurtów i kierunków brzmieniowych:

1. Nurt klasyczny i współczesny:

– koncert AUKSO WSPÓŁCZEŚNIE: Dominik Połoński – wiolonczela, Katarzyna Zdybel-Nam – fagot oraz AUKSO Orkiestra Kameralna Miasta Tychy
pod dyr. Marka Mosia
(Bargielski, Grieg, Kaczorowski, Konieczny, Panufnik);

2. Nurt eksperymentalny:

Bolesław Błaszczyk BASSOwo – „muzyczne rzeźby w czasie” Andrzeja Bieżana;

3. Nurt muzyki dawnej:

NARODZINY WIOLONCZELI – koncert zespołu Les Basses Réunies pod    artystycznym kierownictwem Bruno Cocset, z programem przeznaczonym na smyczkowe instrumenty basowe i grupę continuo, przedstawiający historię wiolonczeli (Ortiz, Frescobaldi, Hume, Marcello, Barriere, Corelli, Vitali, Vivaldi);

4. Nurt muzyki ludowej:

– Justyna i Zdzisław Piernik – program pieśni kujawskich na głos i tubę;

– prezentacja tubmaryny;

AUKSO Z BASAMI – wspólny koncert z udziałem muzyków ludowych oraz orkiestry AUKSO pod dyrekcją Marka Mosia;

5. Nurt performatywno-rozrywkowy:

– recital gitarzysty basowego Wojciecha Pilichowskiego;

– performens zespołu Pięć Pięknych Pięść z udziałem Krzysztofa Tomaszewskiego (organy, trąbka, kornet) i Wojciecha Drozdowicza (suzafon).

Biennale jest wydarzeniem zaprojektowanym z myślą o publiczności zróżnicowanej pod każdym względem. Jego siłą jest operowanie uniwersalnym językiem komunikacji z odbiorcą: w różnym wieku, posługującym się różnymi kodami kulturowymi. Dawno już tzw. dzisiejsza „muzyka klasyczna” przestała być muzyką rozrywkową, którą przez wieki była. W szeroko pojętej kulturze nastąpił wyjątkowo kategoryczny podział
na muzykę „poważną” i „niepoważną”. Wydaje się ciekawym artystyczne
i twórcze niwelowanie podziałów między różnymi sferami muzycznymi
zarówno w warstwie wykonawczej, jak i wśród publiczności oraz poszukiwanie związków i tego, co w tych związkach najbardziej wartościowe.

Wydarzenia towarzyszące:

– prezentacja basowych instrumentów barokowych,

– spotkanie z Bruno Cocset (Francja) – założycielem i kierownikiem artystycznym zespołu Les Basses Réunies,

– wykład Macieja Kazińskiego o instrumentach basowych w muzyce ludowej,

– mistrzowski kurs wiolonczeli barokowej pod kierunkiem Bruno Cocset,

– warsztaty dla bardzo młodych wiolonczelistów pod kierunkiem Heleny Brzezińskiej (Ukraina).

W roku 2015 odbyła się pierwsza edycja BASSO, zainicjowana przez Fundację f.o.r.t.e. Dotychczas podobnego wydarzenia ani w Warszawie, ani w Polsce nie było. W ciągu czterech czerwcowych tygodni wystąpili: wiolonczeliści Ivan Monighetti, Zuzanna Sosnowska, Warszawska Grupa CELLONET, gambista Petr Wagner, któremu partnerował klawesynista Władysław Kłosiewicz, gitarzysta basowy Krzysztof Ścierański, a także improwizatorzy Irena i Vojtěch Havlovi. Różne nurty przeplatały się każdorazowo w ramach jednego koncertu, przełamując schematy pozostawania w ramach czystych i jasno określonych gatunków. Wśród wydarzeń towarzyszących znalazł się wykład o akustyce Tadeusza Sudnika, a także prezentacja wspaków – instrumentów autorstwa lutnika Andrzeja Króla.

RADIO DLA CIEBIE
  • Warszawa: 101 FM
  • Ostrołęka: 100,8 FM
  • Ostrów: 87,6 FM
  • Płock: 101,9 FM
  • Radom: 89,1 FM
  • Siedlce: 103,4 FM
  • DAB+


PUBLICYSTYKA
MUZYKA


wydanie online:
nm@rdc.pl

© Copyright 2018 Polskie Radio S.A. Radio Dla Ciebie
Wszelkie prawa zastrzeżone