SŁUCHAJ ONLINE
MENU

Radni nie przyjęli stanowiska ws. zmian w Kodeksie wyborczym

fot. RDC/archiwum

Radni sejmiku województwa mazowieckiego nie przyjęli na wtorkowym posiedzeniu wspólnego stanowiska ws. planowanych zmian w Kodeksie wyborczym. Zabrakło kworum.

Projekt zmian m.in. w Kodeksie wyborczym, złożony przez posłów PiS, zakłada m.in. wprowadzenie dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, likwidację jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do rad gmin, zmniejszenie liczebności mandatów w okręgach wyborczych do rad powiatów i sejmików województw. Przewiduje reformę Państwowej Komisji Wyborczej: PiS chce, by siedmiu na dziewięciu jej członków wybierał Sejm (obecnie dziewięcioosobowy skład tworzy po trzech sędziów delegowanych tam przez TK, Sąd Najwyższy i Naczelny Sąd Administracyjny).

„Stanowczy sprzeciw”

Wicemarszałek województwa mazowieckiego Wiesław Raboszuk (PO) zaproponował radnym, aby do porządku obrad włączyć punkt dotyczący wspólnego stanowiska dotyczącego planowanych zmian w Kodeksie wyborczym. Punkt zgłoszony przez wicemarszałka został uwzględniony. „Sejmik województwa mazowieckiego wyraża stanowczy sprzeciw w związku z pracami legislacyjnymi nad poselskim projektem ustaw o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych” – czytamy w przygotowanym stanowisku.

Podkreślono w nim, że „likwidacja jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do rad gmin oraz wprowadzenie systemu proporcjonalnego we wszystkich kategoriach samorządów oznacza w praktyce wyeliminowanie ze startu w wyborach małych, na ogół obywatelskich, lokalnych komitetów wyborczych”.

„Sztuczne podniesienie progu wyborczego do 20 proc. poprzez planowane zmniejszenie okręgów wyborczych, w których będzie można uzyskać od 3 do 7 mandatów, podczas gdy dotychczas było to od 5 do 15 mandatów, spowoduje że komitety wyborcze będą mogły liczyć na uzyskanie śladowej ilości mandatów jedynie w okręgach sześcio- lub siedmiomandatowych” – czytamy.

„Tworzenie barier”

W stanowisku podkreślono też, że „jako bezzasadne i szkodliwe należy ocenić tworzenie barier dla społeczności lokalnych, znających najlepiej miejscowe uwarunkowania”. „Skutkiem projektowanej ustawy nie będzie zwiększenie udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, lecz istotne ograniczenie udziału obywateli w zarządzaniu procesami rozwojowymi naszego kraju” – dodano. Zaznaczono też, że „PKW powinna pozostać organem wolnym od wpływu partii politycznych, gwarantującym obiektywizm podejmowanych przez nią działań”.

Stanowisko odnosi się również do proponowanej dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. „To administracyjne ograniczenie podmiotowości wspólnot samorządowych, które utracą możliwość swobodnego decydowania o tym, komu powierzyć zarządzanie gminami wiejskimi i miejskimi” – napisano.

Apel

W uzasadnieniu do stanowiska czytamy, że „stanowi (ono) apel przede wszystkim do posłów i senatorów RP, natomiast treść proponuje się także przekazać do: Prezydenta RP, rządu, marszałków Sejmu i Senatu, organizacji samorządowych, samorządów gminnych i powiatowych w województwie mazowieckim oraz do organizacji polskich i międzynarodowych, które zajmują się monitorowaniem systemu demokratycznego i wolnych wyborów”.

W trakcie obrad część radnych PO i wszyscy radni PiS opuścili salę. Kiedy wicemarszałek Raboszuk odczytywał stanowisko na sali było 23 radnych, a aby przejść do głosowania potrzebnych było 26. Raboszuk powiedział PAP, że zachowanie radnych PiS „jest oburzające, bo uniemożliwili głosowanie i debatę nad stanowiskiem”. Radny Radosław Fogiel (PiS) w rozmowie z PAP określił wprowadzenie tego punktu, jako „awanturnictwo”. Dodał, że jest to „czysto polityczna walka PO-PSL z Prawem i Sprawiedliwością”.

RADIO DLA CIEBIE
  • Warszawa: 101 FM
  • Ostrołęka: 100,8 FM
  • Ostrów: 87,6 FM
  • Płock: 101,9 FM
  • Radom: 89,1 FM
  • Siedlce: 103,4 FM
  • DAB+


PUBLICYSTYKA
MUZYKA


wydanie online:
nm@rdc.pl

© Copyright 2018 Polskie Radio S.A. Radio Dla Ciebie
Wszelkie prawa zastrzeżone