Program

Grzegorz Chlasta

Redaktor Naczelny, Dyrektor Programowy

Aleksandra Głogowska

Kierownik Redakcji Publicystyki

Dariusz Wieczorkowski

Kierownik Redakcji Informacji i Internetu

Małgorzata Teodorczuk

Sekretarz Programu

Łukasz Badowski

Redaktor

Barbara Bednarz

Korespondentka RDC z Radomia

Arkadiusz Błaszczyk

dziennikarz sportowy

Magdalena Bochenek

Korespondentka z Ostrołęki

Aneta Borkowska

Korespondentka z Siedlec

Łukasz Bożycki

Redaktor

Teresa Drozda

Redaktor

fot. RDC

Filip Gąsior

Redaktor

Mateusz Gąsiorowski

Redaktor strony internetowej

Marta Hernik

Redaktor

Justyna Janiszewska

Specjalista

Beata Jewiarz

Redaktor

Marcin Kargol

Redaktor

Dagmara Kowalska

Redaktor

Małgorzata Kron

Redaktor, Wydawca

Małgorzata Kujawa

Redaktor strony internetowej

Olga Kwaśniewska

Korespondentka RDC z Siedlec

Agnieszka Lipka-Barnett

Redaktor, Wydawca

Krzysztof Lipka

Redaktor

Grażyna Luber

Wydawca

Robert Łuchniak

Redaktor

Wojciech Marczyk

Redaktor

Agnieszka Milewska

Korespondentka

Julita Nobis

Redaktor, Wydawca

Katarzyna Parzych

Korespondent

Łukasz Pastor

Korespondent RDC w Siedlcach

Agnieszka Pazdecka-Maruszak

Korespondentka RDC w Płocku

Aneta Pieńkowska

Korespondentka RDC w Radomiu

Jerzy Piórek

Specjalista ds. Archiwum Programu i Muzyki

Katarzyna Piórkowska

Korespondentka RDC w Płocku

Cezary Polak

Redaktor

Iwona Rodziewicz-Ornoch

Wydawca, koordynator serwisów lokalnych

Natalia Rozbicka

Reporterka

Karolina Sierka

Korespondentka RDC w Radomiu

Cyryl Skiba

Dziennikarz

Łukasz Starowieyski

dziennikarz sportowy

Edyta Szafran

Reporter

Bożena Targosz

Logopeda

Antoni Trzmiel

Redaktor

Izabela Uniejewska

Specjalista

Elżbieta Uzdańska

Reportażystka

Jacek Wan

Autor

Olaf Ważyński

Dziennikarz

Marek Wiernik

Redaktor

Monika Zdziera

Korespondentka RDC z Ostrołęki