Dział IT

Maciej Gałuszka

p.o. Kierownik działu IT