Biuro Promocji i Sprzedaży

Justyna Wawrzyńska-Bąk

Dyrektor Biura Promocji i Sprzedaży

Monika Grabska

Zastępca Dyrektora Biura Marketingu i Sprzedaży

Bożena Breczko

Główny Specjalista ds. Sprzedaży

Iwona Ciołek

Specjalista ds. PR

Kalina Fomin

Specjalista ds. PR

Anna Majkusiak

Specjalista ds. PR

Agnieszka Makarowska

Główny Specjalista ds. Sprzedaży

Mateusz Modzelewski

Główny Specjalista ds. Promocji

Anna Polak

Specjalista ds. PR

Robert Wiślański

Główny specjalista ds. reklamy